Now showing items 1-20 of 22

 • Centrum volného času Brno 

  Gallo, Robert
  Centrum volného času v Brne na Kraví hore predstavuje objekt s variabilnou dispozíciou, ktorá ponúka širokospektrálne využitie. Cieľom bolo navrhnúť dom po stránke vnútorných priestorov zrozumiteľný a jednoduchý, kde nikto ...
 • Centrum volného času Brno 

  Kubačka, Jan
  Cílem tohoto projektu byl návrh komplexu pro volnočasové aktivity. Tento pozemek, který je mírně svažitý na jih, se nachází v městě Brně, v části Nový Lískovec, v současném parku mezi ulicemi Chironova a Plachty. Po zvážení ...
 • Centrum volného času Brno 

  Hartl, Aleš
  Tématem této práce je projekt Centra volného času v Brně na Kraví Hoře. Soubor převážně typizovaných budov určených pro aktivní trávení volného času formou sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Návrh sestává z ...
 • Centrum volného času Brno 

  Gregorová, Stanislava
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby centra volného času v Brně Novém Lískovci. Řešené území je vymezeno prostorem při ulici Plachty. Pozemek se nachází v severní části území, je obklopen panelovými a bytovými domy. ...
 • Centrum volného času Brno 

  Kacíř, Jiří
  Bakalářská práce rozvíjí architektonickou studii Centra volného času, která vznikla v rámci Ateliéru veřejných staveb. Navrhovaná budova se nachází na sídlišti Kamenný Vrch v Brně - Novém Lískovci. Je umístěna doprostřed ...
 • Divadlo malých forem 

  Marková, Dominika
  Budova je navržena jako novostavba divadla v centru Brna. Stavba se nachází na volném nezastavěném pozemku mezi ulicemi Benešova a Koliště. Území je na bývalém opevnění historického centra města. Návrh divadla představuje ...
 • Divadlo malých forem Brno 

  Holánková, Karolína
  Budova je navržena jako dostavba v centru Brna mezi dvěma stávajícími domy z konce 19.století. Tato proluka vznikla během druhé světové války při bombardování Brna. Návrh se skládá ze tří pater (dvě nadzemní a jedno podzemní, ...
 • Divadlo malých forem Brno 

  Greguška, Peter
  Témou bakalárskej práce je návrh divadla malých foriem v lokalite Brno – Střed. Pozemok je situovaný na severnom úbočí hradu Špilberk, v tesnom susedstve s parkom Obilní trh, verejným ochrancom práv a pôrodnicou Fakultnej ...
 • Divadlo malých forem Brno 

  Kloz, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG34. Předmětem byl návrh ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Hanychová, Hana
  Kulturní centrum se nachází v brněnské části Starý Lískovec na Mikuláškově náměstí. Pozemek je terasovitého charakteru, je ohraničen zástavbou panelových domů. Ve spodní části se nachází dopravní uzel městské hromadné ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Pieleszová, Katarzyna
  Tématem projektu je návrh novostavby kulturního centra v lokalitě Brno-Starý Lískovec, Mikuláškovo náměstí. Pozemek se nachází mezi bloky panelových domů. Princip návrhu spočívá v jednoduché kombinaci kompozičních os. První ...
 • Mateřská škola Brno 

  Bánovský, Pavel
  Tématem bakalářské práce byl návrh mateřské školy v městské části Brno Střed. Návrh řešil provozy mateřské školy o dvou odděleních a navazující funkci klubovny na druhém nadzemním podlaží. Zadaná parcela se nachází v proluce ...
 • Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. 

  Teplý, Vladimír
  Téma bakalářské práce pojednává o problematice obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Jsou zde rozebrány dvě základní metody obrábění děr (s použitím otočného stolu, bez použití otočného stolu) a ...
 • Plavecké centrum v Brně 

  Froňková, Dominika
  Tématem projektu je návrh novostavby plaveckého centra v lokalitě Brno- Židenice. Pozemek se nachází na západě městské části Brno-Židenice, v těsném sousedství s městskou částí Brno-Vinohrady. Návrh vychází z tvaru pozemku, ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Krčková, Zuzana
  Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno-Líšeň. Řešené území je vymezeno ulicí Josefy Faimonové a okolní zástavbou. V blízkosti objektu se nachází zejména bytové panelové ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Horenský, Dominik
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace polyfunkční domu v Brně - Líšni. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází 2 pronajímatelné prostory (obchody). ...
 • Polyfunkční dům Brno, Líšeň 

  Mozolová, Monika
  Zadáním této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno – Líšeň, na ulici Josefy Faimonové. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, ze severozápadní strany je v příkrém svahu. Objekt ...
 • Přístavní terminál Brno 

  Liška, Zdeněk
  Tématem zadání tohoto projektu bylo vytvořit objekt sloužící pro rekreačně sportovní účely na Brněnské přehradě. Navrhovaná budova obsahuje následující části: zázemí pro zaměstnance Dopravního podniku města Brna, přístaviště, ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Kouřilová, Monika
  Vlastní objekt je navržen jako volně stojící dvoupodlažní stavba. Výchozím bodem pro návrh byla snaha vytvořit objekt slučující všechny požadované funkce. Půdorysná stopa stavby se odvíjí od tvaru kluziště. Celkovou hmotu ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Kostíková, Lenka
  Tématem mé práce byl návrh zázemí pro sportovní centrum v Brně Králově Poli. Pozemek se nachází poblíž stávajícího sportovního areálu na ulici Vodova. Součástí navrženého centra jsou 4 objekty. Hlavní budovou je objekt se ...