Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí jednotka kvality elektrické energie 

    Teplan, Miroslav
    Tato diplomová práce popisuje parametry elektrické energie se zaměřením na nízkonapěťové charakteristiky a jejich měření s ohledem na parametry požadované normami. Dále se jedna kapitole zaobírá monitorováním kvality ...
  • Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

    Teplan, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním standardem IEEE 802.15.4, bezdrátovou technologií ZigBee a zaměřuje se na její použití v oblasti hromadného sběru dat a telemetrie. Teoretickou část tvoří kapitoly popisující ...