Now showing items 1-3 of 3

 • Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá shrnutím, zpracováním, transformací a interpretací velkého množství kurzových dat. Tím si dává za úkol zjistit, zda je možné provozovat investiční činnost na trhu sportovních událostí bez ...
 • Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení 

  Teršl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektu sloužícímu ke zhodnocení sportovního zařízení s označením Zip-Line. Tento projekt má sloužit jako podklad k co možná nejobjektivnějšímu posouzení celé atrakce jak z hlediska ...
 • Založení malého podniku 

  Teršl, Michal
  Obsahem mé práce je vypracování kroků nutných k založení podniku. V první části práce charakterizuji teoretické pozadí, ve kterém se primárně zaměřím na charakteristiku jednotlivých analýz včetně modelu CANVAS. Ve druhé ...