Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Kočárek, Tomáš
    Cílem mé bakalářské práce je provést zhodnocení ekonomického zdraví podniku na základě výsledků finanční analýzy společnosti a zároveň předpovědět vývoj ekonomických ukazatelů do budoucna při zachování stávajících trendů. ...
  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Surman, Richard
    Tato práce se věnuje vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti na území České republiky. Zabývá se příčinami a důsledky, zkoumá její vzdělanostní složení a věnuje se ekonomickým a sociálním okolnostem. Pomocí statistické analýzy ...