Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení projektu opravy dálnice 

    Čermák, Adam
    Diplomová práce se zabývá projektem na opravu dálničního úseku a navržení nejvhodnější varianty výstavby. Cílem práce je vybrat nejvhodnější variantu opravy dálničního úseku a navrhnout opatření na snížení možných rizik. ...