Now showing items 1-1 of 1

  • Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat 

    Tesařová, Petra
    Cílem této diplomové práce je vytvoření konečnoprvkového modelu aneuryzmatu a provedení napěťově-deformační analýzy stěny aneuryzmatu pomocí softwaru ANSYS. Model geometrie výdutě na břišní aortě vychází z CT snímků ...