Now showing items 1-2 of 2

  • Flexibilní generátory elektrické energie 

    Tesařová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...
  • Kontrolní plán tlakové nádoby 

    Tesařová, Tereza
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření kontrolního plánu tlakové nádoby ve spolupráci se společností Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.. V teoretické části práce se zabývám řešenou problematikou a jejími souvisejícími ...