Now showing items 1-2 of 2

  • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

    Teslíková, Ivana
    Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
  • Studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par 

    Teslíková, Ivana
    Cílem předkládané diplomové práce je studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par. Dohasínající dusíkové plazma je zkoumáno již řadu let jak z hlediska teoretického, tak i pro praktické využití. ...