Now showing items 1-2 of 2

  • Projektový management podle IPMA 

    Doležal, Jan; Hájek, Martin; Hrazdilová Bočková, Kateřina; Krátký, Jiří; Lacko, Branislav; Máchal, Pavel; Nechvílová, Stanislava; Pitaš, Jaromír; Tetřevová, Liběna; Cingl, Ondřej (Grada, 2012)
  • ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU 

    Makovský, Zdeněk
    Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a ...