Now showing items 1-2 of 2

  • Emise, jejich měření a principy konstrukce systémů pro jejich snižovaní 

    Thorž, František
    Předmětem bakalářské práce jsou emise vznikající při spalovaní paliva ve spalovacích motorech. Je zde uvedeno složení emisí, přístroje pro měření, metodika samotného měření a problematika jejich snižování. V práci jsou ...
  • Rám formule Dragon 3 

    Thorž, František
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního rámu Formule Student z hliníkového sendviče. První část je zaměřena na rozbor stávajících variant řešení, popis vlastností hliníkového panelu a jeho chování při zatížení. ...