Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza modelu mechanismu palné zbraně 

  Tichý, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením modelu spoušťového a bicího mechanismu revolveru. Pro tvorbu modelu byl zvolen analytický přístup s využitím programu MATLAB pro řešení vzniklých rovnic. Správnost vzniklého modelu byla ověřena ...
 • Baterie pro medicínské aplikace 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých uhlíkových materiálů na vlastnosti Li-S akumulátorů. V teoretické části práce jsou popsány primární a sekundární elektrochemické zdroje se zaměřením v medicínských aplikacích. ...
 • Konstrukce základny zkušební stanice 

  Tichý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout ocelovou konstrukci základny pro zkušebnu trakčních motorů. Pro uvedení do tématu bude v úvodu práce vymezený současný stav problematiky zkušeben trakčních motorů. Výsledné řešení ...
 • Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nekonvenčního experimentálního předehřívače spalovacího vzduchu do podoby výkresové dokumentace potřebné pro výrobu a realizaci. Součástí práce je rovněž pevnostní a dilatační ...
 • Možnosti recyklace Li-Ion akumulátorů 

  Karmazínová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou recyklace lithno-iontových akumulátorů. V práci jsou rozebrány jednotlivé metody, ať už komerčně využívané pro recyklaci, nebo procesy používané pouze na laboratorní úrovni. Se ...
 • Návrh řídicí elektroniky 3D tiskárny 

  Grossmann, David
  Baklářská práce se zabývá řešením elektroniky pro 3D tiskárnu projektu RepRap. V teoretické části je obecně popsána technologie 3D tisku, materiály, které se při tisku používají. Největší část práce je věnována návrhu ...
 • Návrh systému vertikálního pohonu elevátoru, včetně možností jeho řízení pro skladovací systém LLH 

  Tichý, Jiří
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh řešení vertikálního pohonu elevátoru pro skladovací systémy LLK – Schwerlast. Práce obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. Technická zpráva se zabývá problematikou ...
 • Studie vlastností pokročilých materiálů pro katody lithno-iontových akumulátorů 

  Pustowka, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá ve své první části především charakteristikou lithium iontových akumulátorů z hlediska jejich konstrukce, elektrochemických vlastností a dále také vlastnostmi nejpoužívanějších katodových ...
 • Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články 

  Tichý, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně ...
 • Šnekový dopravník 

  Tichý, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šikmého šnekového dopravníku pro dopravu vápenného hydrátu. Práce je tvořena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva se zabývá výpočtem hlavních ...
 • Uhlíkové materiály pro alternativní zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro alternativní zdroje energie. Cílem práce byla příprava elektrod s různými uhlíkovými materiály a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Uhlíkové materiály pro elektrochemické zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro elektrochemické zdroje elektrické energie. Cílem práce byla příprava různých uhlíkových materiálů a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Vliv lisovacího tlaku na elektrochemické vlastnosti elektrod pro akumulátory Li-S 

  Jaššo, Kamil
  Cieľom tejto diplomovej práce je popísať vplyv lisovacieho tlaku na vlastnosti lítium-sírových akumulátorov. V teoretickej časti práce je stručne popísaná všeobecná problematika a terminológia batérií a ich delenie. Ku ...
 • Vliv tlaku použitého při výrobě elektrod na jejich výsledné vlastnosti 

  Foltová, Anežka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem tlaku použitého při výrobě elektrod na jejich výsledné vlastnosti. V teoretické části práce jsou popsány sekundární elektrochemické zdroje, se zaměřením na Li-ionové akumulátory. Hlavní ...