Now showing items 1-7 of 7

 • Koncepce řadového vstřikovacího čerpadla pro tlaky 120 MPa 

  Tichý, Ondřej
  Tato diplomová práce obsahuje celkové zhodnocení koncepce řadového vstřikovacího čerpadla pro tlak 120 MPa. Toto čerpadlo nese označení Mj a jedná se o produkt společnosti MOTORPAL, a.s. V této diplomové práci je rovněž ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Janošík, Martin
  Předmětem diplomové práce je motivace a stimulace podnikatelů a vlivů na jejich pracovní výkon. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace a stimulace, zdroje motivace, dále pak různé stimulační prostředky, které ...
 • Nápravy moderních osobních automobilů 

  Tichý, Ondřej
  Zaměřením této bakalářské práce je popis typů používaných náprav a jejich moderní řešení a modifikace, které s sebou přináší použití elektronických a hydraulických systémů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti. Další část ...
 • Využití informačních panelů na sloupech veřejného osvětlení 

  Tichý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou sdělování informací obyvatelstvu. Nejprve je popsán současný stav této problematiky. V další části práce je proveden průzkum, který se snaží dokázat, jestli by bylo možné stávající ...
 • Využívání organizačních struktur a ICT v potravinářském průmyslu 

  Slavíková, Jana
  Bakalářská práce bude zaměřena na organizační struktury a využívání informačních technologií ve středních a velkých podnicích podnikající v potravinářském průmyslu v České republice. Bude se orientovat na zjištění užívaných ...
 • Vývoj organizačního chování vlivem ICT 

  Tichý, Ondřej
  Tato disertační práce obsahuje výzkum vztahu českých organizací a českých zaměstnanců k moderním informačním a komunikačním technologiím (zkráceně ICT). Z pohledu organizací se výzkum zaměřil na konkrétní technologie, které ...
 • Výzkum vhodnosti různých aplikací multimediální kabeláže 

  Tichý, Ondřej
  V této práci se může čtenář seznámit se shrnutím kompletního vývoje v oblasti metalické strukturované kabeláže. To znamená, že je popsán vývoj kabeláže, normy, které je třeba při instalování kabeláže splnit. Dále jsou zde ...