Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

    Herzánová, Pavlína
    Bakalářská práce se týká analýzy spokojenosti zákazníků. Konkrétně se jedná o spokojenost zákazníků společnosti SONNENTOR s.r.o. Pomocí dotazníkového šetření bude zjištěna současná spokojenost zákazníků a zároveň budou ...
  • Návrh komunikačního mixu společnosti Sonnentor s.r.o. 

    Vítková, Petra
    Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti Sonnentor, která se zabývá výrobou bio-čajů a bio-koření. Cílem této bakalářské práce je na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu navrhnout ...