Now showing items 1-2 of 2

  • Právní aspekty založení a vzniku obchodních společností 

    Tihlaříková, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi, speciálně pak problematikou založení a vzniku obchodních společností, na kterou nahlíží nejen z právního, ale i daňového a účetního hlediska. Kromě základních informací ...
  • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

    Tihlaříková, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...