Now showing items 1-5 of 5

 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...
 • Lepší vymezení herního prostoru pro VR pomocí 3D sensorů 

  Tinka, Jan
  V posledních letech se na trhu začala objevovat VR zařízení, což má za následek celkový nárůst popularity VR. Špičkové produkty jako HTC Vive a Oculus Rift s přesným room-scale sledováním podporují z důvodu bezpečnosti a ...
 • Mapování trajektorií pohybu chodců v záznamu pořízeným dronem 

  Šťastný, Filip
  Tato práce se zabývá detekcí chodců ve videozáznamu pořízeném dronem pomocí neuronových sítí. Pro sledované osoby poté řeší určování jejich GPS souřadnic na základě aproximace jejich pozice s využitím nadmořské výšky ...
 • Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí 

  Halinár, Michael
  Táto práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie odtlačkov prstov pričom kladie dôraz na použitie neurónových sietí. Najprv je analyzovaná štruktúra odtlačku prstu, nasleduje popis možností, ktorými sa dá zvyšovať kvalita ...
 • Rozšířená realita nad obrazem ze stacionární kamery 

  Tinka, Jan
  Tato práce se venuje konceptu rozšírené reality nad obrazem ze stacionární kamery a jejím cílem je nabídnout prototyp interaktivního editoru, díky kterému je možné ve scéne vytváret virtuální objekty, jako kompenzaci ...