Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza kvality ovzduší v kancelářských a obytných prostorech 

  Tisovčík, Peter
  Cieľom práce bolo naštudovať problematiku merania kvality vnútorného ovzdušia, so zameraním na koncentráciu oxidu uhličitého. V~rámci teoretickej časti práce bola popísaná problematika získavania znalostí z databáz, boli ...
 • Analýza provozu protokolů Kerberos, NTLM, SAML 2.0 

  Krůl, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy a detekce napadení bezpečnostních protokolů v prostředí síťových architektur, jaké se vyskytují například ve velkých firmách. V práci je k problému přistupováno z hlediska analýzy ...
 • Automatické testování software 

  Mrázik, Matej
  Hlavnym cieľom bakalárskej práce je automatizácia testovania softvéru IQRF Gateway Daemon. Praktickym vystupom je nástroj schopny testovať IQRF Gateway Daemon prostredníctvom emulovanej virtuálnej siete inteligentnych ...
 • Automatizované odvození uživatelského rozhraní pro protokol NETCONF 

  Man, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na vytvoření uživatelsky přívětivého grafického rozhraní pro zařízení komunikující protokolem NETCONF. Bylo zvoleno řešení pomocí webového rozhraní, aby bylo použití co nejjednodušší a z pohledu ...
 • Filtrace a profilování IP toků 

  Sedlák, Michal
  Tato práce se zabývá filtrováním a profilováním IP toků, primárně pak dat systému IPFIX.V rámci práce je navrhnuta a implementována obecná filtrační komponenta, která má za cílbýt dostatečně efektivní a flexibilní pro ...
 • Inteligentní dům se senzory třetích stran 

  Tisovčík, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vybranými bezrátovými senzory využívajícími Z-Wave a OASiS protokol a vytvořit jednotné rozhraní pro BeeeOn systém, které umožní komunikaci s vybranými prvky. V teoretické ...
 • Prolomení hesel do wi-fi 

  Šopf, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení Wi-Fi sítí a jejich prolamováním. První část zkoumá možnosti zabezpečení Wi-Fi sítě a problémy s tím spojené. Dále práce obsahuje výčet a ukázku nejpoužívanějších ...
 • Systém pro otevírání okna na základě teploty a koncentrace CO2 v místnosti 

  Jůza, Tadeáš
  Cílem práce je vytvořit systém pro udržování čerstvého vzduchu v obytné místnosti pomocí automatizovaného větrání, tak aby docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám. Byla shromažďována a analyzována data  z čidel vnitřní ...