Now showing items 1-4 of 4

 • Hydraulický přidržovač/vyhazovač 

  Škarvada, Radoslav
  Diplomová práce řeší návrh hydraulického přidržovače/vyhazovače pro mechanický klikový lis. Na základě zadaných parametrů je provedena analýza klikového mechanismu, potřebné výpočty, analýza a návrh možných variant řešení, ...
 • Identifikace modelu a měření parametrů modelářské turbíny JetCAT 

  Tlustoš, Jiří
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou měření parametrů modelářských turbínových motorů. Součástí práce je analýza této problematiky s ohledem na řízení turbínových motorů, použití naměřených dat pro identifikaci modelu ...
 • Nová koncepce hydraulického pohonu CPB 

  Bártek, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu nové koncepce hydraulického pohonu paketovacího lisu CPB 100 v souladu s moderními trendy v oboru hydrauliky a tvářecích strojů pro zpracování šrotu. Na základě předem ...
 • Testovací jednotka proporcionálních ventilů 

  Sova, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí přenosné testovací jednotky hydraulických proporcionálních ventilů, jejíž předpoklad využití je především při údržbě, kontrole a uvádění hydraulických zařízení do provozu. ...