Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury 

    Tmejová, Miloslava
    Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní agentury. Na základě teoretických poznatků a provedených analýz je zpracován podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro vybudování ...
  • Zaměstnanecké benefity 

    Tmejová, Miloslava
    Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z daňového pohledu. Teoretická část obsahuje popis zaměstnaneckých benefitů a jejich daňový dopad při jejich poskytování. Analytická část obsahuje zhodnocení ...