Now showing items 1-13 of 13

 • Cyklovací režimy olověných akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce zkoumat problematikou olověného akumulátorů a jejích cyklovácími režimy v různém nastavení. Teoretické část popisuje historii, typy bezúdržbových akumulátorů, degradační mechanismy a jejích ...
 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Nabíječka olověných akumulátorů 

  Jeleček, Ondřej
  Tato diplomová práce je tematicky zaměřená na návrh nabíječky olověných akumulátorů. V prvních kapitolách práce pojednává o problematice nabíjení a jejich principech. Dále jsou v práci popsány základní typy olověných ...
 • Solární nabíječka 

  Sygeryč, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá nabíjením akumulátorů pomocí solární energie. Velký důraz je kladen na maximální využití získané energie. Je zde popsán vývoj, princip a vlastnosti fotovoltaického článku. Další kapitola je ...
 • Vliv oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních vozidel 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel, tzn. ve stavu částečného nabití. Nežádoucí jevy, jako například předčasná ztráta kapacity a velký vnitřní ...
 • Vliv přítlaku na životnost olověných akumulátorů u hybridních elektrických vozidel 

  Pospíchal, Martin
  Olověné akumulátory využívané u hybridních elektronických vozidlech HEV pracují v rychlocyklovacím režimu ve stavu částečného nabití PSoC. Dochází při tom k degradačním mechanismům, které souvisí s nevratnou sulfatací ...
 • Vliv různých typů AGM separátorů na parametry olověných akumulátorů pro hybridní elektrická vozidla 

  Čada, Miroslav
  Nejpoužívanějším sekundárním zdrojem je v dnešní době olověný akumulátor. Svoje využití nachází i jako pohon v hybridních elektrických vozidlech. Princip zůstává stejný od vzniku, ale jsou stále vylepšovány jeho parametry. ...
 • Vliv skelných vláken v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

  Klojda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá využitím olověných akumulátorů v režimu hybridních vozidel. Popisuje nežádoucí vlivy nazývané PCL, vznikající během režimu PSOC, které jsou spojené s délkou životnosti baterie. Možností, jak tyto ...
 • Využití termovize při detekci defektních panelů ve fotovoltaických systémech 

  Strnadel, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím termokamery při detekci defektů ve fotovoltaických panelech. Dále je zde podrobněji zkoumán vliv klimatickch podmínek na rozložení povrchových teplot na fotovoltaickém panelu. Mezi ...
 • Zkoumání teplotních změn olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel 

  Kadrnka, Petr
  Olověné akumulátory jsou nejběžněji používanými elektrochemickými zdroji proudu. Olověný akumulátor je nejstarším typem sekundárních článků. Velké využití mají u hybridních elektrických vozidel (HEV), kde pracují v různých ...
 • Zkoumání teplotních změn vlastností olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel 

  Tošer, Pavel
  Nejstarším a také nejpoužívanějším typem sekundárních článků je olověná baterie. Základní funkční princip zůstává stejný od svého vzniku, pouze jsou nadále vylepšovány provozní parametry. Významným technickým problémem je ...