Now showing items 1-9 of 9

 • Cyklovací režimy olověných akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce zkoumat problematikou olověného akumulátorů a jejích cyklovácími režimy v různém nastavení. Teoretické část popisuje historii, typy bezúdržbových akumulátorů, degradační mechanismy a jejích ...
 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Hledání kořenů polynomu metodou přírůstku argumentu 

  Tošer, Pavel
  Existuje celá řada metod, které se používají k nalezení kořenů polynomů. Ve většině případů jde o metody, které se používají pouze na speciální případy řešení. Tato práce se zabývá vývojem metody, která by byla schopna ...
 • Vliv přítlaku na životnost olověných akumulátorů u hybridních elektrických vozidel 

  Pospíchal, Martin
  Olověné akumulátory využívané u hybridních elektronických vozidlech HEV pracují v rychlocyklovacím režimu ve stavu částečného nabití PSoC. Dochází při tom k degradačním mechanismům, které souvisí s nevratnou sulfatací ...
 • Vliv skelných vláken v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

  Klojda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá využitím olověných akumulátorů v režimu hybridních vozidel. Popisuje nežádoucí vlivy nazývané PCL, vznikající během režimu PSOC, které jsou spojené s délkou životnosti baterie. Možností, jak tyto ...
 • Využití termovize při detekci defektních panelů ve fotovoltaických systémech 

  Strnadel, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím termokamery při detekci defektů ve fotovoltaických panelech. Dále je zde podrobněji zkoumán vliv klimatickch podmínek na rozložení povrchových teplot na fotovoltaickém panelu. Mezi ...
 • Zkoumání teplotních změn vlastností olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel 

  Tošer, Pavel
  Nejstarším a také nejpoužívanějším typem sekundárních článků je olověná baterie. Základní funkční princip zůstává stejný od svého vzniku, pouze jsou nadále vylepšovány provozní parametry. Významným technickým problémem je ...