Now showing items 1-2 of 2

  • Formy a metody motivace ve stavebním podniku 

    Eimann, Kamil
    Bakalářská práce se zabývá formami a metodami motivace ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti stavebnictví a motivace. Praktická část je řešena na základě dotazníku ve stavebních ...
  • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

    Eimann, Kamil
    Diplomová práce se zabývá některými specifiky komunikace ve stavebnictví. Jako konkrétní oblast si práce vybírá komunikaci se stavebními úřady na území ČR. Teoretická část je zaměřena na vymezení veřejné správy, charakteristiku ...