Now showing items 1-11 of 11

 • Adaptivní rozdělovač datového toku 

  Kazelle, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro použití sériového rozhraní SGMII (serial gigabit multimedia independent interface) v adaptivním rozdělovači datového toku rámců pro sítě Gigabit Ethernet standard ...
 • Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC 

  Pejchal, Luboš
  Cílem toho projektu bylo navržení koncepce levného a jednoduchého bezdrátového modulárního systému pro bezdrátové řízení zařízení a přenos krátkých úseků informačních dat (měření teploty, sledování stavu zařízení,…). Celý ...
 • IP generátor mikroprocesorového systému 

  Kerber, Rostislav
  Diplomová práce se týká programovacího jazyku VHDL, návrhového systému ISE Webpack a mikroprocesoru PicoBlaze. Popisuje základy jazyka VHDL a jeho použití. Dále je v práci popsán způsob práce s programem ISE Webpack. V ...
 • Mikroprocesorem řízená testovací jednotka 

  Mejzlík, Vladimír
  Tento projekt se zabývá vytvořením autonomní mikroprocesorem řízené testovací jednotky pro automatickou kontrolu výstupů testovaného zařízení v závislosti na buzení jeho vstupů. Rozebrány jsou možnosti provedení jednotlivých ...
 • Návrh a konstrukce baskytarového předzesilovače 

  Müller, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o problematice analogových baskytarových předzesilovačů a dalších souvisejících funkčních bloků, jako jsou ekvalizéry a baskytarové efekty. První část práce se zabývá teoretickým rozborem ...
 • Návrh vnitřního optického spoje 

  Kaňa, Leoš
  Optická bezdrátová komunikační technologie se za posledních několik let dostala do popředí zájmu předních světových výzkumných laboratoří. Doména bod-bodových spojů realizovaných prostřednictvím laserů s úzkým vyzařovacím ...
 • Palubní multifunkční jednotka pro motocykly 

  Netáhlo, Tomáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizací palubní multifunkční jednotky pro motocykly. Úkolem zařízení je měření rychlosti, otáček motoru, teploty okolí, teploty motoru, teploty v sání, včetně příslušné signalizace přepětí ...
 • Programovatelný generátor signálu 

  Románek, Karel
  Práce pojednává o návrhu a realizaci hardwaru programovatelného generátoru analogových a digitálních signálů pomocí mikrokontroléru. Je zde popsána funkce navrhovaného generátoru, výběr použitých součástek a jejich zapojení, ...
 • Programovatelný zapalovací systém zážehového motoru 

  Friedel, Daniel
  Práce se zabývá návrhem a realizací programovatelného kapacitního zapalování napájeného z palubní sítě. Při návrhu byl kladen důraz na co největší univerzálnost celého systému, zejména možnosti měnit hodnoty předstihu ...
 • Systém pro digitální bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost 

  Rébl, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem komunikačního systému bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost. Rozebírá možné varianty komunikace mezi uzly sítě se zaměřením na specifický typ bezdrátové sítě tvořené jen jedním typem ...
 • Vysokorychlostní optický spoj pro krátké vzdálenosti 

  Pučálka, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem, návrhem a realizací vysokorychlostního optického spoje pro krátké vzdálenosti. V úvodu práce je rozebrána problematika optických bezkabelových spojů, jejich vlastnosti, parametry a ...