Now showing items 1-2 of 2

  • Tepelné zpracování nástrojových ocelí 

    Tobolík, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ledeburitické chrom-vanadové nástrojové oceli po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje charakterizaci ledeburitických ocelí, možnosti jejich výroby a tepelného zpracování. ...
  • Vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti nástrojových ocelí 

    Tobolík, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi nástrojových ocelí po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje popis vlastností železa a jeho slitin s uhlíkem, přehled a použití ocelí. Dále je podrobně rozebráno tepelné ...