Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti CENTRA, a.s. 

    Tocháček, Zbyněk
    Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu ...
  • Posouzení finančního zdraví podniku 

    Tocháček, Zbyněk
    Bakalářská práce pojednává o finančním zdraví společnosti Pozemstav Brno v letech 2004- 2006, kde je na základě metod finanční analýzy, výpočtu poměrových ukazatelů a dalších koeficientů určeno, v jaké finanční situaci se ...