Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní způsob financování developerského projektu 

    Togner, Tomáš
    Tato práce pojednává o možných způsobech financování developerských projektů. Mezi hlavní cíle patří zmapování těchto způsobů a poukázání na vybrané řešení financovaní developerského projektu z pohledu developera i kupujícího. ...
  • Financování developerského projektu 

    Togner, Tomáš
    Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji projekt, z čeho se skládá a jakými metodami projekt můžeme řídit. Dále charakterizuji developery, jejich činnost a druhy developerských ...