Now showing items 1-1 of 1

  • Odvod odpadních vod z hotelu 

    Vilhelmová, Marie
    Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická ...