Now showing items 1-4 of 4

 • Kdy kdo mluví? 

  Tomášek, Pavel
  Práce se věnuje implementaci diarizace mluvčího. Popisuje jednotlivé komponenty diarizačního systému, který umí zodpovědět otázku "kdy kdo mluví". Mezi součásti takového systému patří postupně extrakce příznaků vstupních ...
 • Návrh zadní nápravy formule SAE 

  Tomášek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zavěšení a odpružení zadní nápravy Formule SAE. Po provedení předběžného návrhu následuje kinematický rozbor a optimalizace geometrického uspořádání zadní nápravy pomocí programu ADAMS ...
 • Rozpoznávání a vyhledávání ve Skype hovorech 

  Tomášek, Pavel
  Cílem projektu je rozpoznávání Skype hovorů. Jedním ze záměrů projektu je nalezení kvalitního nahrávače Skype hovorů. Následuje zpracování signálu (segmentace řeč/ticho) a samotné rozpoznávání řeči. Dalším cílem je výběr ...
 • Srovnání nástrojů projektového řízení 

  Tomášek, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení možností a podmínek zavedení metod projektového řízení. Dílčí části práce se zabývají nejdříve popisem a vymezením vybraných metod projektového řízení. Nejprve jsou to tradiční ...