Now showing items 1-4 of 4

 • Management stavebních investic regionů 

  Vaňková, Lucie
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...
 • Návrh komunikačního mixu produktu 

  Slavík, Roman
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikačního mixu produktu“ je návrh na zlepšení komunikačního mixu na základě analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného výrobku ve vybraném podniku. Bakalářská práce je členěna ...
 • Návrh marketingových aktivit pro zvýšení povědomí o podniku 

  Potsch, Richard
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o firmě FlixBus GmbH v České republice. V této práci je provedena analýza současné pozice podniku v ČR vzhledem k situaci v oblasti ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně 

  Skalický, Vít
  Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků s e-shopem Dumknihy.cz, který patří společnostem Kanzelsberger a Barvič a Novotný. Obsahuje návrhy opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti zákazníků v oblasti kvality ...