Now showing items 1-4 of 4

 • Generátor harmonických signálů pro simulaci modelů analogových obvodů 

  Tománek, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti generování diskrétního harmonického signálu na obvodu ASIC a FPGA za účelem simulace analogových obvodů. V teoretické části jsou rozebrány vybrané algoritmy, které se nejvíce hodí ...
 • Multifunkční senzor 

  Tománek, Jakub
  Cílem diplomové práce je seznámení se s možnostmi realizace multifunkčního sensoru určeného pro agrikulturní účely. Práce se v teoretické rovině zabývá principy měření enviromentálních veličin. Následně jsou vybrány sensory ...
 • Řídicí jednotka dvouosého anténního rotátoru 

  Tománek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro dvouosý anténní rotátor s dvěma střídavými motory. V práci jsou vysvětleny principy komunikace mikroprocesoru s PC přes rozhraní USB, získání informace o natočení ...
 • Testovací rozhraní integrovaných obvodů s malým počtem vývodů 

  Tománek, Jakub
  Práce prozkoumává možnosti snížení počtu potřebných vývodů pro testovací rozhraní zákaznických integrovaných obvodů (ASIC). V první části práce jsou popsána existující řešení a shrnuty principy, které je možné za tímto ...