Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza transportu vzdušné vlhkosti v obalových konstrukcích budov 

    Tománek, Jan
    Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu teplot a vlhkostí ve stavebních konstrukcích plochých střech s vlivem i bez vlivu slunečního záření. Bylo nutno nastudovat a ověřit vlastnosti stavebních materiálů, fyzikální ...
  • Rodinný dům 

    Tománek, Jan
    Zadáním bakalářské práce „Rodinný dům“ je zpracování projektové dokumentace stavební části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rodinný dům se nachází v obci Krnov v oblasti rodinné zástavby a je navržen jako jednogenerační pro ...