Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Tománek, Michal
    Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
  • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

    Tománek, Michal
    Táto bakalárska práca je zameraná na posúdenie ekonomických ukazovateľov vo vybranej spoločnosti pomocou štatistických metód. Teoretická časť zahŕňa problematiku ekonomických ukazovateľov, regresnej analýzy a časových ...