Now showing items 1-5 of 5

 • Bezdrátový přenos výkonu 20 kW 

  Tománek, Radek
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového přenosu výkonu na vzdálenost 600 mm dimenzovaného na 20 kW. Přenos je zajištěn pomocí induktivní vazby rezonančních obvodů s cívkami o průměru 800 mm. Obsahuje popis návrhu a výpočtů ...
 • Laboratorní zdroj 

  Tománek, Radek
  Práce srovnává množství typů laboratorních zdrojů jak z hlediska výstupních parametrů, tak i částečně z jejich technického řešení a jejich možností použití. Tím jsou rozebrány používané metody v laboratorních zdrojích, na ...
 • Laboratory Power Supply 

  Tománek, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is focused on a design of laboratory power supply with more outputs. During the design of the whole device reliability and EMC were the most important. The power supply was required to have many functions which ...
 • Síťový napájecí zdroj 15 V / 1,5 A s galvanickým oddělením pro laboratorní zařízení 

  Pokorný, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednočinného spínaného zdroje pro napájení laboratorního zařízení. Požadované parametry zdroje je vstupní síťové napětí 230 V a kmitočet 50 Hz, výstupní stejnosměrné napětí 15 V a ...
 • Wireless Power Transfer 20 Kw 

  Tománek, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This contribution deals with the design of wireless power transfer at a distance of 600 mm dimensioned to 20 kW. The transfer is provided by inductive coupling of the resonant circuit with 800mm diameter coils. It contains ...