Now showing items 1-2 of 2

  • LABORARTORY BRNO 

    Tománková, Michaela
    Galerie architektury, moderního umění a designu se nachází na brněnské okružní třídě na křížení ulic Milady Horákové a Koliště. Stavba je typická svojí formou - stuhou, která se vine parcelou a vytváří transparentní, ...
  • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

    Tománková, Michaela
    Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy radnice pro městskou část Brno-sever. Radnice je navržena v místě současných kasáren a předcházelo jí urbanistické řešení celého areálu. Radnice jako nové centrum čtvrti je ...