Now showing items 1-2 of 2

  • Měření pomocí vzorkovací počítačové karty - laboratorní úloha 

    Tomaštík, Roman
    Tato práce se zabývá měřením pomocí vzorkovací karty a určováním základních parametrů měřeného signálu. Budou zde rozebrány základní vlastnosti použité karty Alazartech ATS860-256M a stručná charakteristika programovacích ...
  • Snímání obrazu pomoci kamery (PAL) 

    Tomaštík, Roman
    Tato práce se zabývá propojením kamery s PC a zpracováním získaných obrázků. Budou zde uvedeny základní pojmy ze zpracování obrazu a standarty kódování barevného signálu. Pozornost je věnována hlavně soustavě PAL, kterou ...