Now showing items 1-8 of 8

 • Kogenerační jednotky pro rodinné domy 

  Pekárek, Michal
  Hlavním cílem této bakalářská práce je základní návrh kogenerační jednotky pro rodinný dům. Práce je rozdělena na 3 části. V první části je přehled vhodných kogeneračních jednotek. U každé technologie je krátký popis a ...
 • Návrh hlavních komponent tepelného čerpadla 

  Křepela, Radim
  Cílem bakalářské práce je seznámení s tepelnými čerpadly a provedení výpočtů pro ohřev teplé užitkové vody při stanovených podmínkách. Teoretická část se zabývá popisem principu tepelného čerpadla a přehledem používaných ...
 • Ověření účinnosti a emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Biskup, Michal
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o kotlích na tuhá paliva malých výkonů (do 500 kW). Teoretická část se zabývá základním rozdělení paliv a kotlů. Je zde podrobně popsáno složení a typy paliv. Dále je zde uvedeno ...
 • Systém na využití odpadního tepla s tepelným čerpadlem 

  Toman, Filip
  Obsahem této bakalářské práce je určení konfigurace a parametrů systému na využití tepla z odpadní vody z praček s využitím tepelného čerpadla. V první části se práce zabývá principem a konstrukcí tepelných čerpadel, dále ...
 • Tepelně hydraulický návrh výměníku pro zkušební zařízení 

  Únar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku pro zkušební zařízení. Výměník bude sloužit k ohřevu nebo k ochlazení proudícího vzduchu na požadovanou hodnotu. Topným / chladícím médiem proudícím v trubkovém ...
 • Tepelně-hydraulický výpočet výměníku tepla 

  Zemach, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelně-hydraulickým výpočtem výměníku tepla. V první části práce jsou popsány základní druhy tepelných výměníků s ohledem na jejich konstrukci a využití. V druhé části práce je uveden ...
 • Vytápění domu tepelným čerpadlem 

  Najbrtová, Zuzana
  Bakalářská práce věnující se problému vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje krátkému představení principu tepelného čerpadla a jeho různým typům, dle ...
 • Výpočet tepelné bilance využití latentního tepla spalin pomocí kondenzátoru 

  Toman, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na výpočet kondenzátoru spalin vznikajících při spalování zemního plynu. V první části je zpracován stručný teoretický přehled rovnic popisujících blánovou kondenzaci a fyzikální vlastnosti ...