Now showing items 1-8 of 8

 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Križan, Jakub
  Práce se zabývá problematikou řízení bezkartáčového stejnosměrného (BLDC) motoru jak s užitím senzorů natočení, tak i bezsenzorově. Dále pojednává o problematice řízení při výpadku senzoru a zabývá se rovněž odvozením a ...
 • Modelování a simulace robustních řídicích algoritmů pro EC motory 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje algoritmů pro řízení bezkartáčového střídavého (BLAC) motoru. Nejprve je vypracována rešeršní studie, obsahující odvození matematického modelu EC motoru a přehled vybraných metod ...
 • Modelování a simulace vektorového řízení EC motorů v prostředí Simulink 

  Hořava, Jan
  Hlavním cílem této práce je vytvoření modelu elektricky komutovaného motoru s aplikací vektorového řízení v prostředí Matlab – Simulink. Úvodní teoretická část dokumentu je věnována fyzické konstrukci EC motorů. V dalším ...
 • Modelování tepelných procesů letecké elektroniky a problematika jejího chlazení 

  Ančík, Zdeněk
  Práce se zabývá tepelnou analýzou elektronických přístrojů letecké techniky a možnostmi jejího chlazení. Dva odlišné přístupy k řešení tepelné problematiky jsou popsány a použity pro tepelnou analýzu dvou reálných technických ...
 • Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon 

  Toman, Jiří
  Tato práce popisuje řízení dvouosého servopohonu s EC motory typu MAXON, pomocí řídící jednotky EPOS. Kromě vlastního řízení EC motorů, obsahuje různé druhy postupů pro návrh parametrů spojitých i diskrétních regulátorů, ...
 • Rešeršní studie: HALT testy 

  Chrenko, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše o HALT testoch. Prvá časť práce sa bola zameraná na objasnenie problematiky HALT testov a zariadení potrebných na ich prevedenie. Druhú časť práce som venoval návrhu ...
 • Simulační modelování elektrických pohonů pro vybrané kritické aplikace 

  Toman, Jiří
  Disertační práce na téma „Simulační modelování elektrických pohonů pro vybrané kritické aplikace“ je zaměřena na oblast stanovených aplikací v civilním letectví. Vybranou aplikací, na kterou se tato práce zaměřuje, je ...
 • Využití FPGA pro řízení a modelování BLDC motoru 

  Sova, Václav
  Práce se zabývá řešením úkolů v oblasti řízení BLDC motorů s využitím programovatelných hradlových polí (FPGA). S využitím modulárního HW dSPACE s FPGA kartou jsou řešeny problémy jako senzorové i bezsenzorové řízení BLDC ...