Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové úpravy součástí spalovacích motorů 

    Toman, Josef
    Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se nejčastěji používanými druhy povrchových úprav aplikovaných na namáhané součásti spalovacích motorů. Uvádí jejich rozdělení, přínosy automobilovému průmyslu a důvody ...
  • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Toman, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...