Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingový výzkum zavedení e-learningu – Hettich k.s. 

  Toman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem zavedení e-learningu pro společnost Hettich ČR k.s. ve vztahu k jejich zákazníkům, kterými jsou truhláři a drobní výrobci nábytku. Podklady marketingového výzkumu pro ...
 • Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu 

  Toman, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou ...
 • Výroba součásti z plechu pomocí technologie HMT 

  Toman, Pavel
  Tato práce předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu 11 305 tloušťky 2 mm z polotovaru průměru 246 mm, při sérii 50 000 kusů za rok. Pro výrobu zadané součásti je navržena technologie hydromechanického ...