Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum zavedení e-learningu – Hettich k.s. 

    Toman, Pavel
    Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem zavedení e-learningu pro společnost Hettich ČR k.s. ve vztahu k jejich zákazníkům, kterými jsou truhláři a drobní výrobci nábytku. Podklady marketingového výzkumu pro ...
  • Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu 

    Toman, Pavel
    Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou ...