Now showing items 1-1 of 1

  • Řemenové pohony ventilového rozvodu 

    Tomanec, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá řemenovými pohony rozvodových mechanismů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod. V první části pojednává o pohonu rozvodů obecně, stručný popis různých způsobů pohonu a porovnání jejich vlastností, ...