Now showing items 1-2 of 2

  • Postupy pro nakládání a vyvažování letadel 

    Tomanová, Veronika Anna
    Bakalářská práce “Postupy při nakládání a vyvažování letadel“, pojednává o vyvážení letadla z hlediska výpočtu těžiště a možných výpočetních postupů. Seznamuje s jednotlivými hmotnostmi a s předletovou dokumentací, která ...
  • Vyhodnocení závislosti HDP na provozních výkonech letecké dopravy 

    Tomanová, Veronika Anna
    Diplomová práce pojednává o výkonech z oblasti letecké dopravy, které jsou vztaženy k výkonnosti národních ekonomik dvou vybraných sousedních zemí, České republiky a Spolkové republiky Německo, a to prostřednictvím hrubého ...