Now showing items 1-1 of 1

  • Biotransformace aromatických nitrolátek 

    Tomeček, Jaromír
    Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...