Now showing items 1-1 of 1

  • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

    Gálová, Ivana
    Předmětem diplomové práce je pracovní motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá ...