Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na Android 

  Tomešek, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním mobilní aplikace, která představuje součást vznikající služby pro hodnocení kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních, přičemž hodnocení pocházejí přímo od strávníků. ...
 • Aplikace pro moderní sportovní trénink s využitím senzorických dat a pozičního systému 

  Ondruch, Jan
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro moderní sportovní trénink. Aplikace využívá poziční data a data tepové frekvence ze systému určování polohy v reálném čase. Hlavním cílem je návrh a tvorba systému, který tato ...
 • Aplikace Vedení Sportovního Oddílu 

  Holcman, Jaroslav
  Tato práce popisuje postup vytvoření mobilní aplikace určené pro podporu každodenního fungování sportovního oddílu. Hlavním cílem aplikace je umožnění digitalizace a sjednocení co největšího množství běžných organizačních ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu 

  Gabaj, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení polohy ve skupině 

  Matějíček, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvoření mobilní aplikace umožňující snadné sdílení polohy mobilního zařízení ve vytvořených skupinách. Práce obsahuje analýzu potřeb uživatelů, uživatelského rozhraní a možností přidávání členů skupin. ...
 • Mobilní aplikace pro správu a rezervace sportovních lekcí 

  Hynek, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožní urychlit a obstarat kompletní proces a správu rezervací sportovních lekcí. V aplikaci vystupují dvě role uživatele. Prvním typem ...
 • Mobilní aplikace zobrazující model terénu v reálném čase 

  Hejl, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním terénu na mobilním zařízení v reálném čase. Zaměřuje se na aktuální vývoj aplikací v operačním systému Android, zejména vykreslování grafiky pomocí OpenGL ES. Na základě těchto ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na Androidu 

  Tomešek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní knihovny pro předzpracování obrazu s textem, která představuje součást systému pro rozpoznávání textu. Knihovna je realizována s důrazem na obecnost použití, efektivitu a přenositelnost. ...