Now showing items 1-7 of 7

 • Filtrace slévárenských slitin 

  Šíma, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění ...
 • Interakce tekutého kovu s formovací směsí 

  Tomek, Ladislav
  Předmětem diplomové práce bylo vyřešit vliv tekuté litiny s lupínkovým grafitem na penetraci do cementové formy. Byla navržena metodika zkoušky a její ověření bylo provedeno v experimentálních a provozních podmínkách. V ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Urbanovský, Jan
  Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Karafa, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek ...
 • Numerická simulace výroby keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model 

  Kinc, Marek
  Cílem diplomové práce je validace numerické simulace výroby keramických jader pro metodu lití na vytavitelný vosk. První část práce se zabývá teoretickým popisem výroby keramických jader a popisem základních principů ...
 • Povrchové vady odlitků 

  Rašek, Ondřej
  Povrchové vady odlitků patří i po desítkách let zkoumání k aktuální problematice odlévaných kovů. Ty znamenají značné ztráty pro slévárny. Práce obsahuje literární přehled druhů vad, mechanismů jejich vzniku a jejich ...
 • Vodou rozpustná jádra pro hliníkové slitiny a jejich vliv na povrchovou jakost odlitků 

  Blažík, Petr
  Cílem této diplomové práce je experimentálně ověřit vliv vodou vyplavitelných jader na mikrostrukturu v praxi běžně používaných slitin AlSi7Mg a AlSi10Mg v technologii vytavitelného vosku. Tato práce se zabývá pouze ...