Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS 

  Tonar, Karel
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s dvoudrátovou komunikací na sběrnici SMBUS, konkrétně se jedná o vzájemnou komunikaci obvodu FPGA s teplotními senzory. Zpracování práce obsahuje výběr vhodného teplotního senzoru, ...
 • Nabíječka olověných akumulátorů 

  Jeleček, Ondřej
  Tato diplomová práce je tematicky zaměřená na návrh nabíječky olověných akumulátorů. V prvních kapitolách práce pojednává o problematice nabíjení a jejich principech. Dále jsou v práci popsány základní typy olověných ...
 • Solární nabíječka 

  Sygeryč, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá nabíjením akumulátorů pomocí solární energie. Velký důraz je kladen na maximální využití získané energie. Je zde popsán vývoj, princip a vlastnosti fotovoltaického článku. Další kapitola je ...
 • Zkoumání uhlíku jako aditiva záporné aktivní hmoty olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Tonar, Karel
  Olověné baterie pro hybridní vozidla (HEV) jsou zatíženy rychlocyklovacím režimem ve stavu částečného nabití. Záporné elektrody akumulátorů vykazují nízkou schopnost příjmu elektrického náboje. Životnost akumulátorů ...
 • Zlepšování užitných vlastností olověného akumulátoru 

  Szabó, Jaroslav
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Stále se vyskytují problémy, které je důležité řešit. Koroze mřížky v kyselině sírové je jedním z problémů, které zkracují životnost olověného ...