Now showing items 1-9 of 9

 • Automatizace a kvalita. 

  Hebler, Violeta
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kvality v produkci a možnostmi ovlivnění jakosti výrobku. Popisuje průběh a způsoby kontroly výrobního procesu. Dále práce pojednává o přínosech automatizace měření a praktického ...
 • Certifikace systému managementu kvality 

  Pappová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o certifikaci systému managementu jakosti. V úvodu do problematiky se nachází vysvětlení základních pojmů, historie, vznik a vývoj normy ČSN EN ISO 9001. Dále jsou probrány jednotlivé normy ...
 • Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Pavelková, Kateřina
  Rešerše na téma „Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001“, rozbor z hlediska historie a současnosti. Vysvětlení důležitosti v současném systému.
 • Interní audit v malé organizaci. 

  Obůrka, Miloš
  Účelem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma interní audit v malé organizaci a z takto provedeného průzkumu vyvodit vlastní závěry. Obsahuje seznámení s průběhem auditů se zaměřením na interní ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Dvořák, Pavel
  Zaměření na problematiku Kvality a Konkurenceschopnosti by mělo být samozřejmostí všech podniků. Zajistit kvalitu a tím uspokojit zákazníka ve formě zavedením ISO norem a jejich důrazným dodržováním a kontrolou. Dlouhodobá ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Urbanová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou a jejím vlivem na konkurenceschopnost. V první části se zabývám systémem jakosti, který využívá především norem ISO. Dále se věnuji důležitým částem, které s jakosti souvisí. V první ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Adamec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou a jejím vlivem na konkurenceshopnost. Skládá se ze dvou částí - první část této práce je zaměřena na historii a současnost řízení kvality, jak u nás ,tak ve světě a na vysvětlení ...
 • Použití statistických metod v managementu kvality. 

  Vyškovský, Jaroslav
  Statistické metody v managementu řízení jakosti jsou silným nástrojem, který nám umožňuje správně se rozhodovat v oblasti řízení jakosti, či i v jiných možných oblastech, jako při řízení procesů, nebo u zhodnocování určitých ...
 • Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality? 

  Prokop, Josef
  V této bakalářské práci se zabýváme úlohou technické kontroly v podniku. V první části popisujeme nástroje statistického řízení procesů s důrazem na vývojové, bodové, regulační diagramy, Ishikawův diagram, histogramy a ...