Now showing items 1-2 of 2

  • Časově-frekvenční analýza 

    Tráge, David
    Cílem tohoto bakalářské práce je zjistit možnosti získání analýzy časové, frekvenční a jejich vzájemné kombinace, časově-frekvenční, různými metodami například Fourierovou transformací a Vlnkovou transformací. Během práce ...
  • Časově-frekvenční analýza hrubého domácího produktu ČR 

    Tráge, David
    Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou a pojmy v ekonometrii (HDP, investice, spotřeba a další). Budou uvedena používaná data především jejich vlastnosti a předpoklady a probrány možnosti metod frekvenční a ...