Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňování 

  Fojtík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou používaných způsobů třídění osobních automobilů. Návrhem vhodného způsobu třídění produkce značky AUDI pro potřeby aplikace oceňovacích metod. Dále pak stanovením koeficientu technické ...
 • Parní kotel na spalování slámy z pšenice,žita a ječmene 30t/h 

  Trávníček, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh roštového parního kotle pro spalování obilní slámy Vyrobená pára bude využita k technologickým účelům, případně ke kogeneraci. Tepelný výpočet vychází ze zadané teploty a tlaku přehřáté ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Trávníček, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je architektonická studie římských lázní a saunového světa, která plynule navazuje na Specializovaný ateliér s tématem Aquacentrum - "Chrám vody" Brno. Návrh je umístěn do vyšších podlaží ...
 • Systém pro podporu výuky dynamických datových struktur 

  Trávníček, Jiří
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která může být využita jako pomůcka pro výuku základů programování. Konkrétně je pozornost soustředěna na oblast dynamických datových struktur. Cílová aplikace ...
 • Variabilní článkový dopravník 

  Trávníček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce variabilního článkového dopravníku pro přepravu kusových nákladů. Vzhledem k požadavku minimální ceny, byla snaha použít co nejvíce nakupovaných dílů a součástí. Článkový ...