Now showing items 1-1 of 1

  • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

    Kupčík, Roman
    Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...