Now showing items 1-5 of 5

 • Audit bezpečnosti ve výrobním centru betonových směsí 

  Palička, David
  V této diplomové práci se zabývám Auditem bezpečnosti ve výrobním centru betonových směsí zpracovaným dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs. V první části práce jsou uvedeny příklady nehod ve výrobních centrech v ČR i ...
 • Bezpečnost automatizovaných průmyslových armatur v provozních podmínkách 

  Kryštof, Ondřej
  Výběr vhodné a bezpečné armatury s příslušenstvím závisí na obecných specifikacích pro výrobní závod. Pro správnou volbu armatury jsou důležité faktory, jako tlaková ztráta při průtoku armaturou, úniky do okolního prostředí ...
 • Minimalizace rizik výbuchu v lakovnách 

  Lužný, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o podmínkách výbuchu, prostorech s nebezpečím výbuchu a jejich dělení na jednotlivé zóny. Dále je zaměřena na možnosti minimalizace rizik výbuchu s ohledem na lakovny pomocí primární, ...
 • Modelling of consequences of biogas leakage from gasholder 

  Trávníček, Petr; Kotek, Luboš; Junga, Petr (University of Zagreb - Faculty of Agriculture, 2017-01-01)
  This paper describes modelling of consequences of biogas leakage from a gasholder on agricultural biogas station. Four scenarios were selected for the purpose of this work. A rupture of gasholders membrane and instantaneous ...
 • Zlepšování parametrů prototypu mycí samosběrací nástavby 

  Vraspír, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá vývojovými etapami prototypu Mycí samosběrací nástavby. V teoretické části jsou popsány komunikace z hlediska znečištění, jednotlivé typy používaných čistících strojů, popis metod a podrobný ...