Now showing items 1-8 of 8

 • Indikátor bouřky (indikátor blesků) 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této Bakalářské práce je získání znalostí z oblasti bouřky, její projevů, detekce skrze tyto projevy a následně s pomocí takto získaných znalostí navrhnout jednoduchý indikátor bouřky (blesků), který bude pracovat ...
 • Klimatizace kanceláří 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizačního systému pro jedno patro kanceláří již stojící administrativní budovy. Návrh klimatizačního systému vychází ze stanovení větracího vzduchu, stanovených tepelných ztrát, tepelné ...
 • Komfortní klimatizační systémy a jejich použití 

  Trávníček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů určujících stav vnitřního prostředí budov, kde člověk pobývá. Dále je uvedeno rešeršní rozdělení, porovnání a použití jednotlivých komfortních klimatizačních systémů. Některé ...
 • Monitoring GSM sítě 

  Trávníček, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku monitorování GSM sítě pomocí mobilního telefonu. Problematika je rozebrána na bázi teoretické s popisem dostupných parametrů sítě. Dále práce nabízí popis existujících aplikačních ...
 • Parní turbína pro solární elektrárnu 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh dvoutělesové kondenzační parní turbíny s převodovkou a přihříváním o výkonu 110 MW pro solární elektrárnu. Parní turbína je uvažována s axiálním výstupem do vzduchem chlazeného kondenzátoru. ...
 • Plánování trajektorie pro vozidlo se všemi řízenými koly 

  Trávníček, Tomáš
  Tato práce řeší plánování trajektorie a řízení pro dvoukolová (2WS) a čtyřkolová (4WS) vozidla v prostředí se statickými překážkami. V Rešerši jsou popsány používané algoritmy pro vozidla s předními řízenými koly. Dále je ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování a metody konečných prvků 

  Trávníček, Tomáš
  Tato práce řeší návrh komplexního modelu asynchronního stroje, pomocí něhož se dá stroj analyzovat. Model se skládá z dílčích modelů, které popisují asynchronní stroj z hlediska elektro-magnetického, elektrického a tepelného. ...
 • Využití fosilních paliv v České republice 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma fosilních paliv a jejich využití v České republice. V práci je nejprve stručně pojednáno obecně o fosilních palivech a jejich rozdělení. Hlavní část práce se zabývá ...